Language tools
On the following links you will find some highly qualified websites on English Grammar, including parsing sentences:
Grammarpedia
UCL-English Grammar
an image

Irene Droppert
Dutch - Modern Greek
Vlaardingen-The Netherlands

English Greek
nice χάρηκα
hello (telephone) λέγετε
it is forbidden απαγορεύετε
it is permitted / allowed επιτρέπετε
do you like it? σου / σας αρέσει;
yes, I like it! ναι, μου αρέσει!
congratulations χρόνια πολλά
it does not matter δεν πειράζει
tel me please..... πέστε μου, σας / σε παρακαλώ.....
Okay εντάξει *
Okay, let'sd go εντάξει πάμε
it's a pity that ..... κρίμα που.....
it's cold κάνει κρύο
what can we do about it? τι να κάνουμε;
what can I do about it? τι να κάνω;
comme ci, comme ca (so-so) έτσι κι έτσι
where are you going? που πηγαίνεις;
shopping! κάνω ψώμια!
a lot of people here έχει πολύ κόσμο
look! κοίτα!
what's the price? πόσο κάνει;
here is the price εδώ γράφει την τιμή
something else? τίποτ' άλλα;
let's see να δούμε
really? αλήθεια;
total όλο
is it possible? γίνεται;
of course (why would not it.....?) πώς δεν γίνεται;
it can not be δεν γίνεται
wait a moment περιμένετε / περιμένεις λίγο
let's wait ας περιμένουμε
in a minute it's ready σ'ένα λεπτό είναι έτοιμα
bon appetit! καλή όρεξη!
what shall I tell you? τι να σου πω;
anything you want απ'όλα, ό τι θέλεις
like what? σαν τι;
should I know? ξέρω κι εγώ!
I call you κάνω τηλεφώνημα
it is ruled out αποκλείεται
we'll make it προφταίνουμε
do not worry μην ανησυχείς
what's the matter? τι τρέχει;
I'll manage μου θα πάει
thanks to you! χάρη σε σένα!
be grateful έχε χάρη
lot of patience καλή υπομονί
have a good time! / have fun! καλή διασκέδαση
it does not matter δεν πειράζει
you're wrong κάνεις / κάνετε λάθος
do you understand? κατάλαβες; / καταλάβατε;
do you understand what I'm saying? κατάλαβες τι είπα;
no, I don't understand όχι δεν κατάλαβα
I don't know! δεν ξέρω!
yes, I understand κατάλαβα
yes, we understand καταλάβαμε
excuse me! με συγχωρείτε!
sorry! (after a mistake) συγνώμη!
no problem κανένα πρόβλημα
long time no see χρόνια και ζαμάνια
I missed you! μου έλειψες!
can you please repeat? μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ;
would you like to speak a little slower? μπορείτε να μιλάτε πιο αργά;
do you want to write it down? μπορείτε να το γράψετε;
what is this? τι είναι αυτό;
how is it called in Greek πως λέγεται αυτό στα Ελληνικά;
my Greek is not good τα Ελληνικά μου δεν είναι καλά
How do you say thank you in Greek? πως λές «ευχαριστώ» στα Ελληνικά;
what does it mean word in English? τι σημαίνει αυτή στον ολλανδικό;
your Greek is good τα Ελληνικά σου είναι καλά
I have an accent έχω ξενική προφορά
you speak without an accent μιλάς σαν ντόπιος
I do not practice enough Εγώ δεν ασκούμαι αρκετά
any news? Τι νέα?
nothing new τίποτα το καινούργιο
I will help you gladly θα είναι χαρά μου να σε βοηθήσω
I thank you very much σε ευχαριστώ πολύ
you're welcome!, niets te danken!, tot uw dienst! παρακαλώ!
cheers! cheerio! εις υγείαν σας!
cheers on .......! με γειά για ......!
proficiat! χρόνια πολλά!
likewise! / same to you! επίσης!
in good faith καλή τη πίστει *
good luck! καλή επιτυχία!
condolences τα συλληπητήρια
my condolences συλλυπητήρια
congratulations τα συγχαρητήρια
congratulations! συγχαρητήρια
many wishes τα συγχαρητήρια μου
I wish you a speedy recovery! περαστικό σου! μάτια μου!
I wish you a quick recovery! σου εύχομαι γρήγορη ανάρρωση!
long may she live your girlfriend! να σου ζήσει η φίλη σου!
I wish you all the best! σου εύχομαι ό, τι καλύτερα!
good luck καλή επιτυχία!
what should I say? τι θα έπρεπε να πω;
don't worry! μην στεναχωριέσαι!
I agree with you! συμφωνώ μαζί σου!
is that wrong? είναι λάθος αυτό;
is that correct? είναι σωστό αυτό;
can you give me your phone number! μου δίνεις το τηλέφωνο σου;
can you give me your email address? μου δίνεις το e-mail σου;
do you want to take a walk? θες να πάμε για περπάτημα;
I want to invite you for dinner! θες να πάμε να φάμε μαζί!
do you want to tell me more about yourself? θες να μου πεις περισσότερα για εσένα ;
are you married? είσαι παντρεμένη;
will you marry me? θα με παντρευτείς;
I'm kidding! αστειεύομαι!
you're very kind! είσαι πολύ ευγενικός!
I'm serious! μιλάω σοβαρά!
are you single? είσαι μόνη;
I'm married! είμαι παντρεμένη!
I'm not interested! δεν ενδιαφέρομαι!
what's the matter with you? τι έχεις;
based on βάσει *
in the absence ελλείψει *
poetic license ποιητική αδεία *
in the presence of παρυσία *
are you crazy? τρελός είσαι;
Leave me alone! άσε με ήσυχο!
come on!, hurry up! κάνε γρήγορα!
God bless! γείτσες!
wish you all the best! σου εύχομαι τα καλύτερα!
Thank God! Thank goodness! δόξα τω Θεώ *
in the absence of, for lack of απουσία *
this is nonsense! αυτό είναι απίθανο!
compliments! ευχές!
by virtue of δυνάμει *
for love or money πάση θυσία *
This is nonsense, this is not right! είναι απαίσιο!
oh my goodness! Θέε μου!
in kind φύσει *
oh my God, I'm wrong! ωχ, έκανα λάθος!
get out of my sight! χάσου από τα μάτια μου!
actually, in fact πραγμάτι *
in practice έργω *
via, through, by the way of μέσω *
cash, for money * τοις μετρητοίς
per hundred * τοις εκατόν
* Phrases and expessions from the Ancient Greek

The old 3rd case (the dative) survived in some fixed adverbial expressions. Although the dative does not have a function since long, in the spoken language there are a few vestiges in the form of blocks and fixed phrases.

English Greek
with: denial, disbelief χμ!, μπα!, αμ δε!
with: questions, interpellation, mysteriousness, amazement α!, ο!, μπα!, ε!
with: admiration α!, ποπό!, ω!
with: irony, sarcasm, derision ε!, ου!
with: wish μακάρι!, είθε!, άμποτε
with: praise, appreciation μπράβο!, εύγε!, ζήτω!
with: pain, regret αχ!, ω!, αμάν!, άου!, οχ!, όχου!, αλίμονο!, αλί!, α!
with: provocation, incitation, be opposed άντε!, ε!, άμε!, μαρς!, στοπ!, σουτ!
with: joy, merriment χα, χα, χα!
with: mock, ridicule ε!, ου!
with: sadness, disgust, reluctance ε!, ου!, ουφ!, πα πα πα!
The following markings you will often see, while on the move in Greece:
  • Επιτρέπεται να περάσεις - overtaking permitted
  • Αδιέξοδο - dead end road
  • Διερχόμενη κυκλοφορία - through traffic
  • Μονόδρομος - one-way traffic
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα - Smoking is not allowed