Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd πίνω πίνουμε, πίνομε
πίνεις πίνετε
πίνει πίνουν(ε)
Onvoltooid verleden tijd έπινα πίναμε
έπινες πίνατε
έπινε έπιναν, πίναν(ε)
Aoristus ήπια ήπιαμε
ήπιες ήπιατε
ήπιε ήπιαν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd έχω πιει έχουμε πιει
έχεις πιει έχετε πιει
έχει πιει έχουν πιει
Voltooid verleden tijd είχα πιει είχαμε πιει
είχες πιει είχατε πιει
είχε πιει είχαν πιει
Toekomende tijd (1) θα πίνω θα πίνουμε, θα πίνομε
θα πίνεις θα πίνετε
θα πίνει θα πίνουν(ε)
Toekomende tijd (2) θα πιώ θα πιούμε
θα πιείς θα πιείτε
θα πιεί θα πιούν, θα πιούν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω πιει θα έχουμε πιει
θα έχεις πιει θα έχετε πιει
θα έχει πιει θα έχουν πιει
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να πίνω να πίνουμε, να πίνομε
να πίνεις να πίνει
να πίνει να πίνουν(ε)
Aoristus να πιω να πιούμε
να πιεις να πιείτε
να πιει να πιουν, να πιούν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω πιει να έχουμε πιει
να έχεις πιει να έχετε πιει
να έχει πιει να έχουν πιει
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd πίνε πίνετε
Aoristus πιες, πιε πιείτε, πιέτε, πιέστε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd πίνοντας
Voltooid tegenwoordige tijd έχοντας πιει
Onbepaalde wijs
Aoristus πιει
Voorbeelden met «πίνω» :
ελληνικά ολλανδικά
Θέλω να πιω κάτι δροσιστικό. Ik wil iets verfrissends drinken.
Ήπιε την μπίρα του μονορούφι. Hij dronk zijn bier op in één teug.
Ο δράκουλας πίνει το αίμα των θυμάτων του. Dracula drinkt het bloed van zijn slachtoffers.
Δεν ήπιαούτε σταγόνα σήμερα Ik dronk geen druppel vandaag.
Ήπιαν όλοι προς τιμή των νεονύμφων Zij dronken allen ter ere van de jong gehuwden
Tον έδιωξαν από τη δουλειά του, γιατί έπινε. Hij werd weggestuurd van zijn werk omdat hij dronk.
Tijden Passieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd πίνομαι πινόμαστε
πίνεσαι πίνεστε, πινόσαστε
πίνεται πίνονται
Onvoltooid verleden tijd πινόμουν(α) πινόμαστε, πινόμασταν
πινόσουν(α) πινόσαστε, πινόσασταν
πινόταν(ε) πίνονταν, πινόντανε, πινόντουσαν
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Voltooid verleden tijd
Toekomende tijd (1) θα πίνομαι θα πινόμαστε
θα πίνεσαι θα πίνεστε, θα πινόσαστε
θα πίνεται θα πίνεται
Toekomende tijd (2)
Voltooid toekomende tijd
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να πίνομαι να πινόμαστε
να πίνεσαι να πίνεστε, να πινόσαστε
να πίνεται να πίνονται
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd -- πίνεστε
Aoristus
Deelwoord
Tegenwoordige tijd --
Voltooid tegenwoordige tijd πιωμένος, -η, -ο πιωμένοι, -ες, -α
Onbepaalde wijs
Aoristus
Voorbeelden met «πίνομαι» :
ελληνικά ολλανδικά
Ακούγεσαι λίγο πιωμένη, Άννα! Je klinkt lichtelijk aangeschoten, Anna.
Ξέρατε ότι οι πρώτες μπύρες πίνονταν με καλαμάκι; Wist u dat de eerste bieren gedronken worden met een rietje.
Ακόμα και αν έχεις λίγο πιωμένος δεν πρέπει οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο. Zelfs als je weinig gedronken hebt moet je geen auto rijden.
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd als «πίνομαι»:
- ανταποκρίνομαι corresponderen, beantwoorden
- γδύνομαι uitkleden
- δένομαι zich binden, zich hechten
- διακρίνομαι ** zich onderscheiden van
- επιδένομαι verbinden, verenigen
- επικρίνομαι gecensureerd worden
- κατακρίνομαι ** bekritiseerd worden
- καταπίνομαι doorgeslikt worden, verzwelgen.
- κλίνομαι ** vervoegd /verbogen worden
- κρέμομαιº hangen
- κρίνομαι ** beoordeeld/aangemerkt worden
- λύνομαι vrijkomen, vluchten
- ντύνομαι aangekleed worden
- ξεντύνομαι uitgekleed worden
- ξεροψπήνομαι doorgebakken worden
- ξύνομαι *** gekrabbeld worden
- ξεχύνομαι * uitspoelen, afspoelen, deinen
- περιχύνομαι begoten worden
- προσδένομαι knopen, zich verbinden
- στήνομαι opgericht worden
- συγκρίνομαι ** vergeleken worden
- συστήνομαι voorgesteld worden
- τέμνομαι zich snijden, doorsnijden
- υποκλίνομαι * zich neerleggen bij
- υποκρίνομαι * simuleren, verzinnen, verhullen
- χάνομαι omkomen, verdwalen
- χύνομαι zich storten (op), uitmonden
- ψήνομαι roosteren, verbranden

De met * aangemerkte passieve werkwoorden hebben geen actieve vorm

** De vervoeging van actieve vormen van deze passieve werkwoorden verschilt van «ψήνω». Zij volgen het vervoegingspatroon van «τείνω», «κρίνω» and «παρατείνω»

*** «ξύνομαι» wordt vervoegd als «ψήνομαι». De deelwoorden bij deze vormen worden «ξυσμένος» in het enkelvoud en «ξυσμένοι» in het meervoud (i.p.v «ξυμένος» en «ξυμένοι» zoals bij «ψήνομαι»). Afgezien daarvan heeft «ξύνομαι» nog een tweede vervoeging van de aoristus, de voltooide tijden, de 2de toekomende tijd, de aoritus van de aanvoegende en gebiedende wijs, waarbij de letter «θ» kan veranderen in «στ» zoals bij het werkwoord «πιάνομαι».

º «κρέμομαι» betekent ook: jezelf verhangen