Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Lionas-baai

Lionas is een rustige baai op het Cycladen eiland Naxos.

Dansen tijdens het middag maal.

an image

Irene Droppert
Nederlands - Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Grieks Nederlands Grieks Nederlands
βλέπω zien βαρύς, -ιά, -ύ zwaar, diep
o Γιάννης Jan o Δίας Jupiter
είμαι zijn η Ελλάδα Griekenland
εννέα negen το έτος jaar
καλός, -ή, -ό goed ο κήπος tuin
κλείνω sluiten κοιτάζω kijken naar, nakijken
o Μανόλης Manolis μεγάλος -η, -ο groot
μένω wonen, blijven ο μήνας maand
μικρός, -η, -ο klein, kort νωρίς vroeg
η Πάτρα Patras το Πάσχα Pasen
o Πειραιάς Piraeus ο πλανήτης planeet
η ποιότητα kwaliteit η Πόπη Poppie
πουλ(α)ώ verkopen η πύλη poort
το σπίτι huis η Τετάρτη woensdag
o Φεβρουάριος februari φέτος dit jaar
φεύγω vertrekken, weggaan ο χειμώνας winter
χθες gisteren η χώρα land