Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd καταπίνω καταπίνουμε, καταπίνομε
καταπίνεις καταπίνετε
καταπίνετε καταπίνουν(ε)
Onvoltooid verleden tijd κατάπινα καταπίναμε
κατάπινες καταπίνατε
κατάπινε κατάπιναν, καταπίναν(ε)
Aoristus κατάπια κατάπιαμε
κατάπιες κατάπιατε
κατάπιε κατάπιαν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd έχω καταπιεί έχουμε καταπιεί
έχεις καταπιεί έχετε καταπιεί
έχει καταπιεί έχουν καταπιεί
Voltooid verleden tijd είχα καταπιεί είχαμε καταπιεί
είχες καταπιεί είχατε καταπιεί
είχε καταπιεί είχαν καταπιεί
Toekomende tijd (1) θα καταπίνω θα καταπίνουμε
θα καταπίνεις θα καταπίνετε
θα καταπίνει θα καταπίνουν
Toekomende tijd (2) θα καταπιώ θα καταπιούμε
θα καταπιείς θα καταπιείτε
θα καταπιεί θα καταπιούν
Voltooid toekomende tijd θα έχω καταπιεί θα έχουμε καταπιεί
θα έχεις καταπιεί θα έχετε καταπιεί
θα έχει καταπιεί θα έχουν καταπιεί
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να καταπίνω να καταπίνουμε
να καταπίνεις να καταπίνετε
να καταπίνει να καταπίνουν
Aoristus να καταπιώ να καταπιούμε
να καταπιείς να καταπιείτε
να καταπιεί να καταπιούν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω καταπιεί να έχουμε καταπιεί
να έχεις καταπιεί να έχετε καταπιεί
να έχει καταπιεί να έχουν καταπιεί
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd κατάπινε καταπίνετε
Aoristus κατάπιε καταπιείτε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd καταπίνοντας
Voltooid tegenwoordige tijd έχοντας καταπιεί
Onbepaalde wijs
Aoristus καταπιεί
Voorbeelden met «καταπίνω» :
ελληνικά ολλανδικά
Ως αποτέλεσμα της πείνας κατάπιε ένα πιάτο ζυμαρικών. Als gevolg van de honger verzwolg hij een bord met pasta.
Kατάπιε πολλές πίκρες στη ζωή της. Ze ondervond (heeft geslikt) veel verdriet in haar leven.
Πνίγηκα σχεδόν, γιατί κατάπια ένα κουκούτσι. Ik stikte bijna, want ik had een pit ingeslikt.
Tο στεγνό χώμα καταπίνει το νερό. De droge aarde verzwolg het water.
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd:
- ξεροκαταπίνω * schrokken, inslikken, nippen
 

* Dit werkwoord heeft geen passieve vormen

Tijden Passieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd καταπίνομαι καταπινόμαστε
καταπίνεσαι καταπίνεστε, καταπινόσαστε
καταπίνεται καταπίνονται
Onvoltooid verleden tijd καταπινόμουν(α) καταπινόμαστε, καταπινόμασταν
καταπινόσουν(α) καταπινόσαστε, καταπινόσασταν
καταπινόταν(ε) καταπίνονταν, καταπινόντανε, καταπινόντουσαν
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Voltooid verleden tijd
Toekomende tijd (1) θα καταπίνομαι θα καταπινόμαστε
θα καταπίνεσαι θα καταπίνεστε, θα καταπινόσαστε
θα καταπίνεται θα καταπίνεται
Toekomende tijd (2)
Voltooid toekomende tijd
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να καταπίνομαι να καταπινόμαστε
να καταπίνεσαι να καταπίνεστε, να καταπινόσαστε
να καταπίνεται να καταπίνονται
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd -- καταπίνεστε
Aoristus
Deelwoord
Tegenwoordige tijd --
Voltooid tegenwoordige tijd -- --
Onbepaalde wijs
Aoristus --
Voorbeelden met «καταπίνομαι» :
ελληνικά ολλανδικά
Aυτά τα χάπια δεν καταπίνονται εύκολα. Die pillen wordenm niet gemakkelijk doorgeslikt (hier innemen).
Καταπίνεστε τα δισκία µε νερό. Slikt u de tabletten met water door.
Πρέπει να το καταπίνεσαι χωρίς να έχει μασηθεί, μαζί με λίγο νερό. Je moet het doorslikken, zonder te kauwen, met weinig water.
Το δισκίο θα πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με λίγο νερό. De tablet moet in zijn geheel ingenomen worden met een beetje water.
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd:
- ανταποκρίνομαι * corresponderen, beantwoorden
- αποκρίνομαι * beantwoorden, reageren op
- γδύνομαι uitkleden
- δένομαι zich binden, zich hechten
- διακρίνομαι ** zich onderscheiden van
- επιδένομαι verbinden, verenigen
- επικρίνομαι ** gecensureerd worden
- κατακρίνομαι ** bekritiseerd worden
- κλίνομαι ** vervoegd /verbogen worden
- κρέμομαι º hangen
- κρίνομαι ** beoordeeld/aangemerkt worden
- λύνομαι vrijkomen, vluchten
- ντύνομαι * aangekleed worden
- ξεντύνομαι uitgekleed worden
- ξεροψπήνομαι doorgebakken worden
- ξεχύνομαι uitspoelen, afspoelen, deinen
- ξύνομαι **** gekrabbeld worden
- περιχύνομαι begoten worden
- πίνομαι *** gedronken worden
- προσδένομαι knopen, zich verbinden
- στήνομαι opgericht worden
- συγκρίνομαι ** vergeleken worden
- συστήνομαι voorgesteld worden
- τέμνομαι zich snijden,
doorgesneden worden
- υποκλίνομαι * zich neerleggen bij
- υποκρίνομαι * simuleren, verzinnen, verhullen
- χάνομαι omkomen, verdwalen
- χύνομαι zich storten (op), uitmonden
- ψήνομαι roosteren, verbranden

De met * aangemerkte passieve werkwoorden hebben geen actieve vorm

De actieve vorm van de met ** aangemerkte passieve werkwoorden wordt niet verbogen als «ψήνω», maar zoals «τείνω», «κρίνω» en «παρατείνω»

*** De actieve vorm van «πίνομαι» heeft een onregelmatige actieve vorm, zie hiervoor «πίνω»

**** «ξύνομαι» wordt vervoegd als «ψήνομαι». De deelwoorden bij deze vormen worden «ξυσμένος» in het enkelvoud en «ξυσμένοι» in het meervoud (i.p.v «ξυμένος» en «ξυμένοι» zoals bij «ψήνομαι»). Afgezien daarvan heeft «ξύνομαι» nog een tweede vervoeging van de aoristus, de voltooide tijden, de 2de toekomende tijd, de aoritus van de aanvoegende en gebiedende wijs, waarbij de letter «θ» kan veranderen in «στ» zoals bij het werkwoord «πιάνομαι».

º«κρέμομαι» betekent ook: jezelf verhangen