Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd θέτω θέτουμε, θέτομε
θέτεις θέτετε
θέτει θέτουν(ε)
Onvoltooid verleden tijd έθετα θέταμε
έθετες θέτατε
έθετε έθεταν, θέταν(ε)
Aoristus έθεσα θέσαμε
έθεσες θέσατε
έθεσε έθεσαν, θέσαν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd έχω θέσει έχουμε θέσει
έχεις θέσει έχετε θέσει
έχει θέσει έχουν θέσει
Voltooid verleden tijd είχα θέσει είχαμε θέσει
είχες θέσει είχατε θέσει
είχε θέσει είχαν θέσει
Toekomende tijd (1) θα θέτω θα θέτουμε, θα θέτομε
θα θέτεις θα θέτετε
θα θέτει θα θέτουν(ε)
Toekomende tijd (2) θα θέσω θα θέσουμε, θα θέσομε
θα θέσεις θα θέσετε
θα θέσει θα θέσουν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω θέσει θα έχουμε θέσει
θα έχεις θέσει θα έχετε θέσει
θα έχει θέσει θα έχουν θέσει
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να θέτω να θέτουμε, να θέτομε
να θέτεις να θέτετε
να θέτει να θέτουν(ε)
Aoristus να θέσω να θέσουμε, να θέσομε
να θέσεις να θέσετε
να θέσει να θέσουν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω θέσει να έχουμε θέσει
να έχεις θέσει να έχετε θέσει
να έχει θέσει να έχουν θέσει
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd θετε θέτετε
Aoristus θεσε θέσετε, θέστε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd θέτοντας
Voltooid tegenwoordige tijd έχοντας θέσει
Onbepaalde wijs
Aoristus θέσει
voorbeelden van «θέτω»:
ελληνικά ολλανδικά
Τον έθεσαν εκτός μάχης. Zij stelden hem buiten gevecht.
Θα το έθετα αλλιώς. Ik zou het anders formuleren (stellen).
Όταν της το πω, θα το θέσω έτσι ώστε να μην την ταράξω. Als ik het haar vertel, zal ik het dusdanig formuleren dat zij niet van streek raakt.
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd als «θέτω»:
- αναθέτω opdragen, toewijzen, uitbesteden
- ανασυνθέτω herstellen, reconstrueren
- αντιθέτω ergens tegen zijn, tegengaan
- αποθέτω neerzetten, deponeren
- διαθέτω beschikken, besteden
- εκθέτω blootstellen, uiteenzetten
- καταθέτω storten, deponeren
- μεταθέτω verplaatsen, uitstellen
- παραθέτω vergelijken, citeren
- προδιαθέτω beïnvloeden
- προσθέτω toevoegen, optellen
- συνθέτω componeren, een geheel maken
- υποθέτω * veronderstellen, vermoeden
-

Alle bovengenoemde actieve werkwoorden hebben ook passieve vormen behalve het met * aangemerkte werkwoord, waarvan alleen het onpersoonlijke passieve «υποτίθεται» - er wordt verondersteld, gebruikt wordt

Afgeleide zelfstandige naamwoorden van dit werkwoord zijn «η υπόθεση» - affaire, zaak of hypothese (van de actieve vorm) en «η θποθήκη» - hypotheek (van de passieve vorm)

Tijden - wijzen Passieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd τίθεμαι τιθέμεθα
τίθεσαι τίθεσθε
τίθεται τίθενται
Onvoltooid verleden tijd -- --
-- --
ετίθετο ετίθεντο
Aoristus τέθηκα τεθήκαμε
τέθηκες τεθήκατε
τέθηκε τέθηκαν, τεθήκαν(ε)
Tegenwoordige voltooide tijd έχω τεθεί έχουμε τεθεί
έχεις τεθεί έχετε τεθεί
έχει τεθεί έχουν τεθεί
Voltooid verleden tijd είχα τεθεί είχαμε τεθεί
είχες τεθεί είχατε τεθεί
είχε τεθεί είχαν τεθεί
Toekomende tijd (1) θα τίθεμαι θα τιθέμεθα
θα τίθεσαι θα τίθεσθε
θα τίθεται θα τίθενται
Toekomende tijd (2) θα τεθώ θα τεθούμε
θα τεθείς θα τεθείτε
θα τεθεί θα τεθούν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω τεθεί θα έχουμε τεθεί
θα έχεις τεθεί θα έχετε τεθεί
θα έχει τεθεί θα έχουν τεθεί
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να τίθεμαι να τιθέμεθα
να τίθεσαι να τίθεσθε
να τίθεται να τίθενται
Aoristus να τεθώ να τεθούμε
να τεθείς να τεθείτε
να τεθεί να τεθούν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω τεθεί να έχουμε τεθεί
να έχεις τεθεί να έχετε τεθεί
να έχει τεθεί να έχουν τεθεί
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd -- τίθεσθε
Aoristus θέσου τεθείτε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd τιθέμενος
Voltooid tegenwoordige tijd τεθειμένος τεθειμένοι
Onbepaalde wijs
Aoristus τεθεί
Enkele voorbeelden van «τίθεμαι»:
ελληνικά ολλανδικά
Aύριο θα τεθεί το θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα Morgen zal het onderwerp in de parlementaire partij aangesneden worden.
Tέθηκαν οι βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ze legden de basis voor het economisch herstel.
Η απαγόρευση του καπνίσματος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου. Het rookverbod trad in werking getreden op 1 april.
De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd als «τίθεμαι»:
- ανατίθεμαι opgedragen/toegewezen worden
- ανασυντίθεμαι hersteld worden
- αντιτίθεμαι zich verzetten
- αποτίθεμαι neergezet/neerglegd worden
- διατίθεμαι ter beschikking stellen
- εκτίθεμαι blootstaan, zich blootgeven
- κατατίθεμαι ingediend, gedeponeerd worden
- μετατίθεμαι gewisseld/overgebracht worden
- παρατίθεμαι naast elkaar plaatsen
- προδιατίθεμαι iets verdraaien (kennis)
- προστίθεμαι toegevoegd worden
- συντίθεμαι gecomponeerd worden

Alle bovenstaande passieve werkwoorden hebben actieve vormen