Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd πληρώ πληρούμε
πληροίς πληροίτε
πληροί πληρούν(ε)
Onvoltooid verleden tijd πληρούσα πληρούσαμε
πληρούσες πληρούσατε
πληρούσε πληρούσαν(ε)
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Voltooid verleden tijd
Toekomende tijd (1) θα πληρώ θα πληρούμε
θα πληροίς θα πληροίτε
θα πληροί θα πληρούν(ε)
Toekomende tijd (2)
Voltooid toekomende tijd
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να πληρώ να πληρούμε
να πληροίς να πληροίτε
να πληροί να πληρούν(ε)
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd πληροίτε
Aoristus
Deelwoord
Tegenwoordige tijd πληρώντας
Voltooid tegenwoordige tijd
Onbepaalde wijs
Aoristus
Voorbeelden met «πληρώ» :
ελληνικά ολλανδικά
Πληρωσε το λογαριασμό του και έφυγε. Hij betaalde de rekening en ging weg.
Σου έχω αφήσει μερικά χρήματα να πληρώσεις το παντοπωλείο. Ik laat wat geld voor je achter om de kruidenier te betalen.
Αρνηθήκαμε να τους πληρώσουμε τα ημερομίσθιά τους. We weigerden hen hun lonen te betalen.
Πόσο πληρώσατε γι'αυτό; Hoeveel betaalde jullie/u ervoor
Δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα μας. Zij voldeden niet aan de wettelijke voorwaarden voor verblijf in ons land.
Tijden - wijzen Passieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd πληρούμαι πληρούμαστε, πληρούμεθα
πληρούσαι πληρούστε, πληρούσθε
πληρούται πληρούνται
Onvoltooid verleden tijd πληρούμουν πληρούμαστε
πληρούνταν, επληρούτο πληρούνταν, επληρούντο
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Voltooid verleden tijd
Toekomende tijd (1) θα πληρούμαι θα πληρούμαστε, θα πληρούμεθα
θα πληρούσαι θα πληρούστε, θα πληρούσθε
θα πληρούται θα πληρούνται
Toekomende tijd (2)
Voltooid toekomende tijd
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να πληρούμαι να πληρούμαστε, να πληρούμεθα
να πληρούσαι να πληρούστε, να πληρούσθε
να πληρούται να πληρούνται
Aoristus
Voltooid tegenwoordige tijd
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd
Aoristus
Deelwoord
Tegenwoordige tijd πληρούμενος
Voltooid tegenwoordige tijd
Onbepaalde wijs
Aoristus
Voorbeelden met «πληρούμαι»:
ελληνικά ολλανδικά
Η απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου.. Dit besluit kan worden genomen als aan de voowaarden van het artikel wordt voldaan.
Μαζί θα πληρούμαστε τις απαιτήσεις επαλήθευσης. Samen zullen we voldoen aan de controle eisen.
Πρέπει να πληρούται το πολιτικό κριτήριο. Er moet voldaan worden aan de politieke criteria.
Όσο δεν πληρούνται οι όροι, δεν μπορεί να δοθεί η βοήθεια.. Zolang niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan geen hulp geboden worden.
Θα πληρούμαι σίγουρα όλα τα προσόντα για να εργαστώ. Ik zal zeker alle vaardigheden realiseren om te werken.

De volgende werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd:

- δικαιούμαι verdienen, recht hebben op