Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd αναπαριστάνω αναπαριστάνουμε, αναπαριστάνομε
αναπαριστάνεις αναπαριστάνετε
αναπαριστάνει αναπαριστάνουν(ε)
Onvoltooid verleden tijd αναπαρέστανα αναπαρέστανα
αναπαρέστανες αναπαριστάνατε
αναπαρέστανε αναπαρέσταναν, αναπαριστάναν(ε)
Aoristus αναπαρέστησα αναπαραστάσαμε
αναπαρέστησες αναπαραστάσατε
αναπαρέστησε αναπαρέστησαν, αναπαραστάσαν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd έχω αναπαραστάσει έχουμε αναπαραστάσει
έχεις αναπαραστάσει έχετε αναπαραστάσει
έχει αναπαραστάσει έχουν αναπαραστάσει
Voltooid verleden tijd είχα αναπαραστάσει είχαμε αναπαραστάσει
είχες αναπαραστάσει είχατε αναπαραστάσει
είχε αναπαραστάσει είχαν αναπαραστάσει
Toekomende tijd (1) θα αναπαριστάνω θα αναπαριστάνουμε, θα αναπαριστάνομε
θα αναπαριστάνεις θα αναπαριστάνετε
θα αναπαριστάνει θα αναπαριστάνουν(ε)
Toekomende tijd (2) θα αναπαραστάσω θα αναπαραστάσουμε, θα αναπαραστάσομε
θα αναπαραστάσεις θα αναπαραστάσετε
θα αναπαραστάσει θα αναπαραστάσουν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω αναπαραστάσει θα έχουμε αναπαραστάσει
θα έχεις αναπαραστάσει θα έχετε αναπαραστάσει
θα έχει αναπαραστάσει θα έχουν αναπαραστάσει
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να αναπαριστάνω να αναπαριστάνουμε, να αναπαριστάνομεε
να αναπαριστάνεις να αναπαριστάνετε
να αναπαριστάνει να αναπαριστάνουν(ε)
Aoristus να αναπαραστάσω να αναπαραστάσουμε, να αναπαραστάσομε
να αναπαραστάσεις να αναπαραστάσετε
να αναπαραστάσει να αναπαραστάσουν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω αναπαραστάσει να έχουμε αναπαραστάσει
να έχεις αναπαραστάσει να έχετε αναπαραστάσει
να έχει αναπαραστάσει να έχουν αναπαραστάσει
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd αναπαρέστανε αναπαριστάνετε
Aoristus αναπαρέστησε αναπαραστάστε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd αναπαριστάνοντας
Voltooid tegenwoordige tijd έχοντας αναπαραστάσει
Onbepaalde wijs
Aoristus αναπαραστάσει
Enkele voorbeelden met «αναπαριστάνω»:
ελληνικά ολλανδικά
Είναι γενικά αποδεκτό ότι το έμβλημα αναπαριστάνει τις ακτίνες του ήλιου. Het is algemeen erkend dat het symbool de stralen van de zon voorstelt.
Οι ζωγραφιές αναπαριστάνουν το τέλος του κοσμού. De schilderijen beelden het einde van de wereld uit.
. .
. .

Werkwoorden die op dezelfde manier vervoegd worden als «αναπαριστάνω»

αμαρτάνω * zondigen, zonde doen
αυξάνω toenemen, vergroten, verhogen
.
παριστάνω representeren, acteren, spelen
προσαυξάνω verder verhogen, verder vergroten, verder toenemen

De met * aangemerkte werkwoorden hebben geen lijdende vorm

* «αναπαριστάνω» heeft nog een andere werkwoordsvorm t.w. «αναπαριστώ», met een active en passieve vorm en een onregelmatige vervoeging zoals in «εγκαθιστώ»

Tijden Passieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd αναπαριστάνομαι αναπαριστανόμαστε
αναπαριστάνεσαι αναπαριστάνεστε
αναπαριστάνεται αναπαριστάνονται
Onvoltooid verleden tijd αναπαριστανόμουν(α) αναπαριστανόμαστε
αναπαριστανόσουν(α) αναπαριστανόσαστε
αναπαριστανόταν(ε) αναπαριστάνονταν
Aoristus αναπαραστάθηκα αναπαρασταθήκαμε
αναπαραστάθηκες αναπαρασταθήκατε
αναπαραστάθηκε αναπαραστάθηκαν, αναπαρασταθήκαν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd έχω αναπαρασταθεί έχουμε αναπαρασταθεί
έχεις αναπαρασταθεί έχετε αναπαρασταθεί
έχει αναπαρασταθεί έχουν αναπαρασταθεί
Voltooid verleden tijd είχα αναπαρασταθεί είχαμε αναπαρασταθεί
είχες αναπαρασταθεί είχατε αναπαρασταθεί
είχε αναπαρασταθεί είχαν αναπαρασταθεί
Toekomende tijd (1) θα αναπαριστάνομαι θα αναπαριστανόμαστε
θα αναπαριστάνεσαι θα αναπαριστάνεστε, θα αναπαριστανόσαστε
θα αναπαριστάνεται θα αναπαριστάνονται
Toekomende tijd (2) θα αναπαρασταθώ θα αυξηαναπαρασταθούμεθούμε
θα αναπαρασταθείς θα αυξηθεαναπαρασταθείτείτε
θα αναπαρασταθεί θα αναπαρασταθούν(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω αναπαρασταθεί θα έχουμε αναπαρασταθεί
θα έχεις αναπαρασταθεί θα έχετε αναπαρασταθεί
θα έχει αναπαρασταθεί θα έχουν αναπαρασταθεί
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να αναπαριστάνομαι να αναπαριστανόμαστε
να αναπαριστάνεσαι να αναπαριστάνεστε, να αναπαριστανόσαστε
να αναπαριστάνεται να αναπαριστάνονται
Aoristus να αναπαρασταθώ να αναπαρασταθούμε
να αναπαρασταθείς να αναπαρασταθείτε
να αναπαρασταθεί να αναπαρασταθούν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω αναπαρασταθεί να έχουμε αναπαρασταθεί
να έχεις αναπαρασταθεί να έχετε αναπαρασταθεί
να έχει αναπαρασταθεί να έχουν αναπαρασταθεί
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd -- αναπαρασταθείτε
Aoristus αναπαραστάσου αναπαρασταθείτε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd αναπαριστανόμενος
Voltooid tegenwoordige tijd αναπαραστημένος, -η, -ο αναπαραστημένοι, -ες, -α
Onbepaalde wijs
Aoristus αναπαρασταθεί
Enkele voorbeelden met «αναπαριστάνομαι»:
ελληνικά ολλανδικά
Η ετικέτα αναπαριστάνεται στα τρία μοντέλα χρώματος. Het etiket wordt in drie kleuvarianten afgebeeld.
Αυτός αναπαριστάνεται ως σοφώς γέροντας με λευκή γενειάδα. Hij wordt afgeschilderd als een wijze oude man met een witte baard.
Στο λογότυπος αναπαριστάνονται σε πρώτο πλάνο τρία μικρά βιβλία. In het logo worden op de voorgrond drie kleine boeken weergegeven.
Αναπαριστάνονταν μυθολογικά δράματα . Mythologische drama werd uutgebeeld.

Werkwoorden op dezelfde manier vervoegd als «αναπαριστάνομαι»

παριστάνομαι afgebeeld worden, vertegenwoordigd zijn