Tijden - wijzen Actieve Vorm
Aantonende wijs Enkelvoud Meervoud
Onvoltooid tegenwoordige tijd προβαίνω προβαίνουμε, προβαίνομε
προβαίνεις προβαίνετε
προβαίνει προβαίνουν(ε)
Onvoltooid verleden tijd προέβαινα προβαίναμε
προέβαινες προβαίνατε
προέβαινε προέβαιναν, προβαίναν(ε)
Aoristus προέβηκα προβήκαμε
προέβηκες προβήκατε
προέβηκε, προέβη προβήκανε, προέβησαν
Voltooid tegenwoordige tijd έχω προβεί έχουμε προβεί
έχεις προβεί έχετε προβεί
έχει προβεί έχουν προβεί
Voltooid verleden tijd είχα προβεί είχαμε προβεί
είχες προβεί είχατε προβεί
είχε προβεί είχαν προβεί
Toekomende tijd (1) θα προβαίνω θα προβαίνουμε, θα προβαίνομε
θα προβαίνεις θα προβαίνετε
θα προβαίνει θα προβαίνουν(ε)
Toekomende tijd (2) θα προβώ θα προβούμε, θα προβόμε
θα προβείς θα προβέτε
θα προβεί θα προβαίνω(ε)
Voltooid toekomende tijd θα έχω προβεί θα έχουμε προβεί
θα έχεις προβεί θα έχετε προβεί
θα έχει προβεί θα έχουν προβεί
Aanvoegende wijs
Onvoltooid tegenwoordige tijd να προβαίνω να προβαίνουμε, να προβαίνομε
να προβαίνεις να προβαίνει
να προβαίνει να προβαίνουν(ε)
Aoristus να προβώ να προβούμε, να προβόμε
να προβείς να προβέτε
να προβεί να προβούν(ε)
Voltooid tegenwoordige tijd να έχω προβεί να έχουμε προβεί
να έχεις προβεί να έχετε προβεί
να έχει προβεί να έχουν προβεί
Gebiedende wijs
Tegenwoordige tijd προέβαινε προβαίνετε
Aoristus -- προβείτε
Deelwoord
Tegenwoordige tijd προβαίνοντας
Voltooid tegenwoordige tijd έχοντας προβεί
Onbepaalde wijs
Aoristus προβεί
Voorbeelden met «προβαίνω»
ελληνικά ολλανδικά
Μετά παρόμοιες απαντήσεις θα προβαίναμε με διαπιστώσεις μας. Na dergelijke antwoorden zullen we doorgaan met onze bevindingen.
Αν προβαίνοντας στις ενέργειες είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Bij de voortgang van de acties kregen ze te kampen met vele problemen.
Η ναυμαχία δεν θα είχε συνέπειες για την χώρα αν προέβαιναν σ'αυτές τις θηριωδίες. De strijd zou gevolgen hebben voor het land als ze doorgingen met deze gruweldaden.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση θα χρειαστεί να προβεί σε διαρκές προσαρμογές. Volgens de regering zal het nodig zijn met duurzame aan- passingen door te gaan.
Το ανακοινωθέν με όλες τις ενέργειες που έιχαν προβεί, είχε παραδώσει. Het officiële rapport met alle activiteiten die voortgang boekten, werd overhandigd.
Werkwoorden die op dezelfde manier vervoegd worden:
- αποβαίνει blijken te zijn, worden
- επεμβαίνω inmengen, voorkomen
- παραβαίνω onderbreken, schenden
- συμβαίνω gebeuren, voorkomen
- υπερβαίνω overschreiden, overtreffen
- .